Om Bella Beauty

Bella Beauty er et danskejet handelsfirma, som har specialiseret sig i produkter der ligger i området imellem medicin og skønhedsprodukter.

Oprindeligt hed firmaet Nyt Smil aps og specialiserede sig i tandblegningsproduktet White Smile som blev solgt via tandlæger. I dag markedsfører vi en hel serie af skønhedsrelaterede produkter, som sælges til læger, hudlæger, tandlæger og skønhedssaloner, og navnet er ændret til:

logo (1)

Blandt produkterne kan nævnes IPL maskiner til hårfjerning, diamant hudslibe maskiner, elektrokosmetik, tandblegning, eyelash extensions, samt den originale Intraceuticals Infusion ansigtsbehandlinger og hudplejeprodukter (tidligere kendt som Madonna Behandlingen).
Der er flere spændende produkter på vej.

Bella Beauty aps
Kornmarksvej 6
2605 Brøndby

Tel.: +45 - 33 13 05 05

E-Mail: Info@BellaBeauty.dk

CVR: 18475782

Salgs & Handelsbetingelser

Salg- og leveringsbetingelser:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, varer i udvalg, salg, service og leverancer, også selvom ordregiver foreskriver andre betingelser i sin ordre. Der tillægges gældende fragtomkostninger på alle leverancer.

Priser:
Alle priser er excl. moms. De oplyste priser er grossist priser og såfremt man er privat kunde tillægges prisen 25% samt øvrige omkostninger. Priserne er de på fakturadagen gældende, undtagen hvor fast tilbud eller ordrebekræftelse er afgivet. Der tages forbehold for fejl i prissætningen af varer i prislisten. Vi tager kr. 54,00 i fragtgebyr uanset vægt op til 20 kg.  For private som ikke er moms registreret, er prisen 25% højere end de viste engros-priser.

Betaling:
Betalingsbetingelser er netto kontant dvs. forudbetaling / betaling med betalingskort, med mindre man har fået oprettet en kreditkonto. I så fald gives 10 dages kredit. Efter forfaldsdato beregnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned svarende til 23,6% p.a. Endvidere tillægges et adm. Gebyr på kr. 100,- på rente- og kontoudskrifter. Rykkergebyr er på 100,00 kr.

Levering:
Leverancer i Danmark leveres efter de gældende fragt- og posttariffer for DPD, fragtmand, eller Post Danmark. Der tages højde for udgåede varer og lang leveringstid. Ved modtagelse af varer skal disse gennemgås for fejl og mangler. Såfremt der er skade på emballage skal dette anmeldes til transportøren og afsender.

Reklamation:
Ved skader og mangler skal køber reklamere til leverandøren straks efter modtagelse. Såfremt der opstår manko eller skader på varen eller emballagen under transport, skal modtageren straks påtale dette overfor transportøren og gøre påtegninger på fragtbrev eller følgeseddel. Samtidig skal leverandøren informeres senest samme dag for modtagelsen.

Returnering:
Nedsatte/udgåede/udløbne varer fra tilbudslisten er der ingen returret på under nogle omstændigheder. Returnering af andre varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale. Returvarer skal være ledsaget af brev, følgeseddel eller faktura, der refererer til den indgåede aftale. Returvarer skal fremsendes for kundens regning og risiko. Kreditering finder kun sted, hvis der foreligger en aftale og såfremt varen er ubrugt og ubeskadiget, samt i original og ubeskadiget emballage. I tilfælde af at varen tages retur senere end 8 dage fra fakturadato, vil en kreditnota blive reduceret med 25%. Efter 16 dage fra fakturadato finder kreditering ikke sted. Såfremt leverandøren har fejlleveret eller leveret defekte varer, afholder leverandøren fragtomkostningerne men ikke evt. tab forudsat af den sene levering.

Reklamationsret:
Reklamation ydes i henhold til købelovens regler, dog med eventuelle forbehold, som er angivet i kataloger og brugervejledninger, tilbudsprislister, mv. På visse produkter, f.eks. demo varer og brugte varer, ydes en kortere reklamationsret. Ellers 1 år fra faktura dato.

Finansiering:
Der er mulighed for at få finansieret / leaset sit køb såfremt firmaet og personerne der ejer firmaet ikke står registreret i RKI og desuden opnår godkendelse af Bella Beauty aps. Spørg om yderligere information.

Købers ansvar:
Bella Beauty ApS sælger varer engros til kosmetisk og medicinsk brug.

Køber er selv ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de købte genstande overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Køber bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Køber friholder sælger for ethvert ansvar, denne måtte ifalde overfor det offentlige eller overfor private på grund af den brug, køber gør af det købte herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet.

Køber bærer risikoen for skader som følge af farlige egenskaber ved brug af den købte genstand samt ansvar for sådanne skader. Det påhviler køber at holde sælger skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst mod sælger som ejer af de købte genstande på grund af farlige egenskaber ved disse.

Køber har inden købets indgåelse udvalgt genstanden og godkendt leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer samt nærværende salgs- & handelsbetingelser.

Oxygenbehandling, micro dermabrasion, diamant hudslibning, ultralyd, hudanalyse, IPL, laser, tandblegning, mikronålebehandling, Hyfrecator, Dulac, elektrokosmetik og alle de andre metoder som bruges i produkter / maskiner solgt af Bella Beauty aps er kendte og beskrevne metoder. Resultater varierer dog meget fra person til person, hvorfor sælger ikke kan garantere for noget som helst konkret resultat. Køber er selv ansvarlig for løbende at holde sig orienteret om nye behandlinger med ovenstående og lovgivning herom, og at deltage i relevante kurser, således at nyeste information kan videregives til købers kunder på forsvarlig vis, og således at behandlingerne kan udføres i overensstemmelse med god skik og brug inden for branchen og under hensyn til den nyeste viden om behandlingsformen. Køber skal til enhver tid have en forsvarlig uddannet person til at betjene sine klienter, således at disse får en korrekt behandling. I tilfælde af, at lovgivningen på et tidspunkt måtte blive ændret på området, f.eks. ved at kræve specielt uddannet personale, er det købers pligt og ansvar at sørge for, at samtlige lovgivningskrav opfyldes.

Sælgers ansvar
Sælgers ansvar i forbindelse med erhvervelsen af produktet er til enhver tid begrænset til det købtes pris. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder drifts-, avance- eller goodwilltab.

Køber bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende.

Vi benytter os også af Online Dispute Resolutions
for at give dig mere sikkerhed og ret til at klage.
KLIK HER for at klage.

Jeg giver min samtykke til  indhentning og behandling af min personlige information.